ideGES és la denominació genèrica que reben les diverses solucions de gestió empresarial desenvolupades per idemás.

ideGES es composa de diversos mòduls i diferents tecnologies orientats a proporcionar la millor solució per a cada necessitat específica. Serveix de base per a nous desenvolupaments i està sempre en continua evolució, millorant dia a dia, adaptant-se a les noves necessitats de les empreses i exposant tota la capacitat de desenvolupament d'idemás.

ideGES s'adapta al seu negoci perque és una plataforma versàtil, extensa i flexible, tots els mòduls d'ideGES cooperen en una única direcció: facilitar els processos de negoci.

ideGES s'integra dins de la plataforma ideOS que constitueix la base estratègica de desenvolupament d'idemás, ideOS garantitza la interoperativitat de les aplicacions mitjançant una base procedural homogènia i un entorn d'usuari coherent. Les especificacions ideOS garantitzen la compatibilitat linial i transversal de les aplicacions i s'extenen a diverses plataformes i tecnologies, la escalabilitat és una de les seves característiques.

   
ideGES disposa actualment de les aplicacions:
       
       
       
       
       

Servicios Informáticos Idemás SL - Martí L´Humà, 7 B - 08203 Sabadell (Barcelona)