Aplicació de gestió i control d'actius      
  Aquesta aplicació, desenvolupada amb tecnologia web, ha estat dissenyada com a una eina eficaç a l'hora d'enmagatzemar, organitzar i gestionar la informació relativa als actius de l'empresa. Es revela de gran utilitat en departaments d'administració, informàtica i manteniment, ja que controla el material, les intervencions sobre aquest, les ubicacions, etc ...

L'aplicació genera avisos al personal implicat en totes les accions.

El sistema pot generar diversos tipus de llistats i estadístiques, pot generar gràfics a partir d'aquests que permeten una anàlisi més còmode de les dades.

CARACTERÍSTIQUES

Contenidor de fitxes d'actius
Aquestes fitxes poden ser classificades en àrees d'aplicació i parametritzades per l'administrador. L'estructura disposa de diversos nivells que contenen totes les dades necessàries: Fitxes d'actius, Proveïdors de servei, Intervencions, Resultats d'intervencions i Material.

Gestió de drets d'accés d'usuaris
L'administrador de l'aplicació podrà establir els drets d'accés dels diferents grups d'usuaris organitzats en tres nivells de seguretat. Disposa d'un registre de modificacions efectuades a disposició de l'administrador.
 
 
         

Servicios Informáticos Idemás SL - Martí L´Humà, 7 B - 08203 Sabadell (Barcelona)