Aplicació de gestió i control de documentació      
  Aquesta aplicació, desenvolupada per a web, està especialment concebuda per a controlar la documentació generada per organitzacions o grups de treball.

Els usuaris poden organitzar els documents en carpetes, poden indicar qui té accés a cadascun dels documents per a la seva consulta o modificació.

Permet adjuntar imatges i tot tipus d'arxius definits per l'administrador, el qual disposa d'un àrea d'àccés privat amb la finalitat de generar i mantenir els processos dels diferents departaments.

Disposa d'un control de versions i modificació dels documents que li permetran mantenir en tot moment la seva documentació sota control.

 
 
 
         

Servicios Informáticos Idemás SL - Martí L´Humà, 7 B - 08203 Sabadell (Barcelona)