Aplicació de gestió comptable      
  ideGES Comptable és una aplicació per a plataformes Windows® destinada a la gestió comptable de petites i mitjanes empreses que s'ajusta a tots els requisits i normes legals del Pla General Comptable.

AVANTATGES

> Senzill, visual i intuïtiu
> Control de drets d'accés per usuari
> Multiexercici, multidivisa
> Consolidacions automàtiques
> Dissenyador d'informes
> Connectivitat a Internet

CARACTERÍSTIQUES

• Multiusuari
ideGES Comptable funciona amb servidors Novell® Netware, Microsoft® NT/Windows 2000 y Linux. L'operativitat multiusuari està plenament garantida.

• Escalable
ideGES Comptable disposa d'un motor de base de dades propi, molt eficient i recomanable per a petits o mitjants volums de dades. Si bé, quan els requeriments obliguen a gestionar un gran volum de dades o grans quantitats de transaccions, s'integra perfectament amb els millors SGBDR del mercat com MS SQL Server® o PostGreSQL®.

• Multiempresa
Permet la gestió simultània de múltiples empreses. El nombre d'empreses que pot gestionar es il·limitat. Els esquemes de compartició permeten definir quines informacions han de ser comunes a diverses empreses.

• Multiexercici
Treballi simultàniament amb diversos exercicis.

• Multidivisa
Permet la comptabilitzación en qualsevol divisa. Control automàtic de les diferències de canvi.

• Configuracions de drets d'accessos per a usuaris i grups
La complerta gestió d'usuaris permet el control d'accés a l'aplicació, a les diverses empreses, a les opcions de programa i a les tasques possibles dins de cadascuna de les opcions.

• Personalització per usuari
L'usuari pot establir diferents personalitzacions, des de la barra de tasques fins a l'aparença de l'escriptori.

• Assentaments predefinits
L'usuari pot definir plantilles que l'assistiran en la confecció dels assentaments comptables.

• Consolidacions automàtiques
Els grups de consolidació permeten definir agrupacions d'empreses. Obtingui resultats consolidats de manera inmediata, sense necessitat de realitzar processos addicionals.

• Consultes definibles
L'usuari pot definir consultes parametritzables sobre la base de dades per a extreure la informació que necessiti en cada moment. El llenguatge utilitzat és ANSI SQL.

• Dissenyador d'informes
ideGES incorpora un potent generador d'informes que li permetrà crear els seus propis llistats. El sistema d'impressió és molt flexible i permet diverses possibilitats com: visualitzar informes, imprimir-los, enviar-los per correu electrònic, guardar-los en disc per a visualitzar-los posteriorment, gravar-los en format HTML, etc.

   
 
MÒDULS OPCIONALS DISPONIBLES
• Control pressupostari


• Comptabilitat analítica
 
         

Servicios Informáticos Idemás SL - Martí L´Humà, 7 B - 08203 Sabadell (Barcelona)