Aplicació de gestió comercial i administrativa      
  ideGES Administratiu és una aplicació per a plataformes Windows® destinada a la gestió comercial i administrativa de petites i mitjanes empreses. Disposa de processos per al control d'existències i els circuits de compres i vendes. Acompleix les exigències del reglament sobre obligacions de facturació.

AVANTATGES

> Senzill, visual i intuïtiu
> Control de drets d'accés per usuari
> Gestió complerta dels circuits de compres i vendes
> Enllaç comptable en temps real
> Dissenyador d'informes
> Conectivitat a Internet

CARACTERÍSTIQUES

• Multiusuari
ideGES Administratiu funciona amb servidors Novell® Netware, Microsoft® NT/Windows 2000 i Linux. L'operativitat multiusuari està plenament garantida.

• Escalable
ideGES Administratiu disposa d'un motor de base de dades propi, molt eficient i recomanable per a petits o mitjans volums de dades. Si bé, quan els requeriments obliguen a gestionar un gran volum de dades o grans quantitats de transaccions, s'integra perfectament amb els millors SGBDR del mercat com MS SQL Server® o PostGreSQL®.

• Multiempresa
Permet la gestió simultània de múltiples empreses. El nombre d'empreses que pot gestionar és il·limitat. Els esquemes de compartició permeten definir quines informacions han de ser comunes a diverses empreses.

• Multimagatzem
Pot crear tants magatzems com siguin necessaris per a la seva gestió, podent especificar si s'autoritzen expedicions i/o recepcions en cadascun d'ells.

• Multidivisa
Permet la confecció i la impressió dels diferents documents en qualsevol moneda. El mòdul de TPV preveu l'ús de fins a dues monedes diferents per a cadascuna de les caixes.

• Multiidioma
La interfície suporta diferents idiomes. És possible introduir les descripcions dels articles en diversos idiomes.

• Configuracions de drets d'accessos per a usuaris i grups
La complerta gestió d'usuaris permet el control d'accés a l'aplicació, a les diferents empreses, a les opcions de programa i a les tasques possibles dins de cadascuna de les opcions.

• Personalització per usuari
L'usuari pot establir diverses personalitzacions, des de la barra de tasques fins a l'aparença de l'escriptori.

• Camps definibles
Defineixi els camps necessaris per a contenir tota aquella informació addicional que necessiti per a articles, clients i proveïdors.

• Consultes definibles
L'usuari pot definir consultes parametritzables sobre la bases de dades per a extreure la informació que necessiti en cada moment. El llenguatge utilitzat és ANSI SQL.

• Grups estadístics
Determini lliurament els criteris de classificació d'articles, clients i proveïdors en els diversos informes estadístics.

• Dissenyador d'informes
ideGES incorpora un potent generador d'informes que li permetrà crear els seus propis llistats. El sistema d'impressió és molt flexible i permet diverses possibilitats com: visualitzar informes, imprimir-los, enviar-los per correu electrònic, guardar-los en disc per a visualitzar-los posteriorment, gravar-los en format HTML, etc.

   
 
MÒDULS OPCIONALS DISPONIBLES
• TPV (Terminal Punt de Venda)
Incorpora funcionalitats millorades per a la gestió de caixes i punts de venda directa. Permet l'ús de diversos tipus de hardware específic de TPV: pantalla tàctil, lector de codi de barres, impressora de tickets, visor, scanner, etc ...

• Producció
Disposa de les opcions bàsiques per al control dels processos de fabricació, transformació i muntatge de productes.
 
         

Servicios Informáticos Idemás SL - Martí L´Humà, 7 B - 08203 Sabadell (Barcelona)